Moneta Riga Norrkoping

Rīga - Norčēpinga, sadraudzības pilsētas

gas un Norčēpingas pilsētu draudzība aizsākās 1988.gada 16.novembrī ar Norčēpingā kopīgi parakstīto vienošanos par sadarbību. Vienošanās vairākkārt atjaunota un pilnveidota, ik gadu papildinot to ar detalizētu gada sadarbības plānu. 
Atzīmējot sadarbības 10 gadu jubileju, 1999. gadā Rīgā notika plašs kopīgs seminārs „Rīga un Norčēpinga 1989 - 1999 - 2009" un jubilejai par godu tika sagatavota grāmata „Rīga un Norčēpinga kopsolī. 1989.-1999." 
Sadarbības 20 gadu jubilejas svinību pasākumi un jaunā Rīgas un Norčēpingas 2009.- 2013. gada sadarbības līguma parakstīšana - Rīgā 2009.gada 12.martā.

www.riga.lv    
www.norrkoping.se

Monēta tirdzniecībā patreiz nav pieejama.

RRN 001M1 RRN 001M