Moneta LDZ

Latvijas dzelzceļš

Pirmā Latvijas dzelzceļa līnija, kuru atklāja 1861.gada septembrī, tika uzbūvēta no Rīgas līdz Daugavpilij. 1919.gada 5.augustā juridiski tika nodibināta Latvijas dzelzceļa virsvalde. Šī diena ir Latvijas dzelzceļa dzimšanas diena. 
Ideja par Baltijas dzelzceļa ritošā sastāva muzeju radās 1990. gadā pēc Vissavienības dzelzceļu draugu biedrības dibināšanas konferences (Всесоюзное общество любителей железных дорог – ВОЛЖД). Muzeja organizēšanas laikā vispirms tika apzināts Latvijā saglabātais ritošais sastāvs ar vēsturisku vērtību, priekšmeti un fotogrāfijas par dzelzceļu vēsturi. Savāktie materiāli un priekšmeti bija pamats pirmajai izstādei, ko atklāja 1994. gada 5. augustā Latvijas dzelzceļa dibināšanas 75. gadadienā. 
Muzeja lielākais lepnums un vērtība ir Ritošā sastāva kolekcija, kurā ietilpst lokomotīves, vagoni un specializētā tehnika, kā arī atsevišķas ritekļu detaļas. Katrs saglabātais riteklis ir īpašs sava laikmeta tehnikas attīstības liecinieks un tam nav analoga pasaulē.

www.railwaymuseum.lv

Monēta tirdzniecībā patreiz nav pieejama.

dzelzceljsh dzelzceljshaizmugure